Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją, nauka Dialogu Odważnego z osobami agresywnymi, odważnego komunikatu FUKOZ, odważnej postawy życiowej, odważnego używania umiejętności interpersonalnych, kontroli złości i pięciu kroków podejmowania decyzji, uwzględniającej wartości.


TZA składa się z trzech modułów:
o Treningu Umiejętności Społecznych, obejmującego naukę umiejętności takich jak: reagowanie na zaczepki, radzenie sobie z presją grupy, radzenie sobie z porażką/pominięciem/oskarżaniem, proszenie o pomoc itp.
o Treningu Kontrolowania Złości (tzw. leczenie agresji i terapia gniewu) – podczas tego cyklu dziecko uczy się poznawać i redukować swoją złość. Trening radzenia sobie ze złością pozwala również Uczestnikowi odnaleźć najlepsze dla siebie sposoby na opanowanie trudnych emocji i adaptacyjne radzenie sobie z agresją.
o Wnioskowania Moralnego – moduł ten umożliwia pokazanie dziecku, jak dokonywać wyborów w sytuacjach, które wymagają poświęcenia pewnych wartości dla innych – bez okazywania przy tym gniewu w sposób nieadaptacyjny.
Trening Zastępowania Agresji sprawdza się wśród młodzieży i dzieci z orzeczeniem o niedostosowaniu społecznym, mających trudność w opanowaniu złości, a także dla dorosłych przejawiających zachowania agresywne czy z rodzin zagrożonych przemocą. Polega na zmianie schematu postępowania w oparciu o założenia Goldsteina i Glicka, jako program autorski Instytutu Amity, zgodny z oryginalnym podejściem Aggression Replacement Training® ART®.


Realizujemy 30-32 spotkania
Zapraszamy osoby dorosłe, młodzież oraz dzieci. Możliwość pracy grupowej i indywidualnej. Możliwe jest dołączenie do grupy również w trakcie roku szkolnego.
Zapisy:
Ola Kwiecień
tel. 782205439

Pobierz: Oferta dla szkół [PDF]