Współuzależnienie to taki sposób reagowania na silnie stresową sytuację współżycia z uzależnionym, który powoduje postępujące uwikłanie w tę sytuację. Terapia dla rodzin osób uzależnionych to bardzo dobra decyzja.

Osoba współuzależniona wprowadza zmiany, zmierzające jej zdaniem, do poprawy sytuacji. Jednak to, co robi, jedynie pogarsza sytuację i utrwala. Szukając wyjścia z sytuacji trudnej, skupia się na problemie partnera czy partnerki, a nie na własnym, którego najczęściej nie widzi albo nie potrafi określić. Dlatego zmiany, które wprowadza staja się sposobami przystosowania do destrukcyjnego związku, wzmacniają destrukcję, a w konsekwencji uniemożliwiają rozwiązywanie problemu.

Zapisy:

609-044-956 lub sekretariat@msp.radom.pl