Czym jest współuzależnienie?
Współuzależnienie to sytuacja, w której jedna osoba uzależnia się emocjonalnie od drugiej, a druga osoba uzależnia się od potrzeby udzielania pomocy tej pierwszej osobie. Współuzależnienie może prowadzić do szkodliwych zachowań w związku, takich jak brak granic, manipulacja emocjonalna, kontrola, niskie poczucie własnej wartości i uzależnienie od substancji. Współuzależnienie w związku jest zazwyczaj wynikiem braku równowagi emocjonalnej i związanego z tym braku zdrowej komunikacji i szacunku dla granic i potrzeb partnera.

Jak się zachowuje osoba współuzależniona?

 1. Poświęcanie swojego czasu, energii i zasobów na pomoc drugiej osobie, nawet kosztem własnych potrzeb i zainteresowań.
 2. Nadmierne angażowanie się w problemy i życie partnera oraz brak własnych celów i ambicji.
 3. Utrzymywanie związku z osobą uzależnioną, pomimo negatywnych konsekwencji, takich jak nadmierna stresująca sytuacja, problemy finansowe czy problemy zdrowotne.
 4. Trudność w wyrażaniu swojego zdania, niskie poczucie własnej wartości i potrzeby uzyskania uznania od partnera.
 5. Kontrolowanie i manipulowanie partnerem w celu uniknięcia odrzucenia lub zyskania akceptacji.
 6. Brak zdrowych granic w związku, w którym partnerzy nie respektują prywatności i autonomii każdej osoby.
 7. Uzależnienie emocjonalne od partnera i lęk przed jego utratą, co prowadzi do zaniedbywania innych ważnych obszarów życia, takich jak praca, rodzina i przyjaciele.
  Osoba współuzależniona często zaniedbuje swoje własne potrzeby i pragnienia, a jednocześnie angażuje się w nadmierne pomaganie osobie uzależnionej. Współuzależnienie jest szkodliwe dla obu stron związku i może prowadzić do niezdrowych wzorców zachowań i poważnych problemów emocjonalnych.

Jakie są objawy współuzależnienia

 1. Nadmierne angażowanie się w życie i problemy innych osób, w szczególności osoby bliskiej, np. partnera.
 2. Poświęcanie własnych potrzeb i zainteresowań na rzecz innych, a w szczególności na rzecz osoby bliskiej, bez uważania na swoje granice i zdrowie psychiczne.
 3. Kontrolowanie i manipulowanie innymi, w szczególności osobą bliską, w celu osiągnięcia określonych celów i potrzeb.
 4. Brak zdolności do wyrażenia swoich uczuć i potrzeb oraz niskie poczucie własnej wartości, związane z koniecznością uzyskania uznania i aprobaty od innych.
 5. Uzależnienie emocjonalne od osoby bliskiej oraz lęk przed odrzuceniem i utratą związku.
 6. T rudności w podejmowaniu decyzji i osiąganiu celów, ze względu na zbyt dużą zależność od osoby bliskiej.
 7. Kontrolowanie i manipulowanie sytuacją, w której znajduje się osoba uzależniona, aby uniknąć zmian i ryzyka.
 8. Zaniedbywanie swojego zdrowia i dobrego samopoczucia, w szczególności na rzecz pomocy innym.

Na czym polega terapia wspóluzależnienia?
Terapia współuzależnienia to forma terapii, która skupia się na pomocy osobom, które cierpią z powodu współuzależnienia. Celem terapii jest wykształcenie zdrowych wzorców zachowań, które pozwolą na budowanie zdrowych relacji z innymi oraz na pielęgnowanie własnej wartości i dobrostanu psychicznego.
Podczas terapii współuzależnienia, terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć i zidentyfikować szkodliwe wzorce zachowań, które powodują problemy w relacjach z innymi. Wraz z pacjentem, terapeuta poszukuje przyczyn takiego zachowania i pomaga w odkrywaniu własnych emocji, potrzeb i wartości.
Terapia współuzależnienia skupia się na pomocy osobom, które cierpią z powodu ich związków z osobami uzależnionymi. Często w terapii współuzależnienia, terapeuta współpracuje z terapeutą osoby uzależnionej, w celu skutecznego leczenia obu stron związku.
W trakcie terapii pacjent uczy się sztuki wyrażania swoich potrzeb, ustanawiania zdrowych granic oraz podejmowania decyzji na podstawie własnych wartości i celów. W terapii ważne jest również rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, wykorzystanie technik relaksacyjnych oraz rozwijanie pozytywnego sposobu myślenia.
Terapia współuzależnienia może być skuteczną formą leczenia dla osób, które doświadczają problemów związanych z uzależnieniem emocjonalnym i szkodliwymi wzorcami zachowań w związkach z innymi.

Czy osoby współuzależnione potrafią kochać?
Tak, osoby współuzależnione potrafią kochać, jednak ich miłość może być zniekształcona przez uzależnienie emocjonalne. Współuzależnienie często prowadzi do sytuacji, w której osoba uzależniona staje się jedynym celem życiowym osoby współuzależnionej, co może prowadzić do nadmiernego poświęcania się i pozbawiania się własnych potrzeb i wartości.
Osoby współuzależnione często angażują się w toksyczne relacje, w których przekraczają swoje granice i zaniedbują własne potrzeby, starając się zaspokoić potrzeby osoby uzależnionej. To może prowadzić do dalszego pogłębienia uzależnienia emocjonalnego i zwiększenia ryzyka rozwoju chorób psychicznych.
Dlatego ważne jest, aby osoby współuzależnione pracowały nad sobą, aby wykształcić zdrowe wzorce zachowań i nauczyć się tworzyć zdrowe relacje. Współuzależnienie nie jest miłością, a zdrowe związki opierają się na szacunku, zrozumieniu i równowadze między partnerami.

Czy DDD to współuzależnienie?
DDD (Double Depression Disorder) to zaburzenie depresyjne charakteryzujące się jednoczesnym występowaniem dystymii (depresji przewlekłej) oraz epizodów depresyjnych. DDD nie jest uznawane za formę współuzależnienia.
Współuzależnienie to natomiast zachowanie charakteryzujące się nadmiernym zaangażowaniem w związki z osobami uzależnionymi, nadmiernym poświęcaniem się dla innych kosztem własnych potrzeb i wartości oraz brakiem zdolności do utrzymywania zdrowych granic w związkach. Osoby cierpiące na współuzależnienie często doświadczają również niskiej samooceny, trudności z radzeniem sobie ze stresem i lękiem przed odrzuceniem.
Podsumowując, DDD to zaburzenie depresyjne, a nie forma współuzależnienia. Współuzależnienie to natomiast problem związany z relacjami międzyludzkimi, które wymaga odpowiedniego leczenia i wsparcia.
Jak uwolnić się od współuzależnienia?

 1. Przyjrzyj się swoim relacjom: Zastanów się, czy twoje relacje są zdrowe i równoważone.
 2. Czy przekraczasz swoje granice i poświęcasz zbyt wiele czasu, energii i uwagi na rzecz innych?
 3. Czy twoje relacje opierają się na szacunku i równości, czy na potrzebie kontrolowania innych?
 4. Znajdź wsparcie: Rozmawiaj z bliskimi osobami, włączając w to specjalistów, którzy pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się w Twojej relacji, jakie są Twoje potrzeby i jak je zaspokoić.
 5. Pracuj nad swoją samooceną: Często osoby współuzależnione mają niską samoocenę i nie poczuwają się do tego, żeby zaspokajać swoje potrzeby. Znajdź sposoby na poprawę swojego samopoczucia i poczucia wartości.
 6. Ucz się tworzyć zdrowe granice: Nauka tworzenia zdrowych granic jest kluczowa dla osoby cierpiącej na współuzależnienie. Dzięki temu nauczysz się wyznaczać swoje potrzeby, ustanawiać swoje priorytety, zrozumiesz swoje granice i umiejętnie się ich bronić.
 7. Znajdź sobie pasję: Znalezienie sobie pasji może pomóc w przekierowaniu energii i czasu na coś, co sprawia nam przyjemność i co daje poczucie spełnienia. To także pozwoli na rozwijanie swoich umiejętności, co przyczyni się do zwiększenia poczucia własnej wartości.
  Uwolnienie się od współuzależnienia może być trudnym procesem, ale jest możliwe. Wszelkie próby uwolnienia się od współuzależnienia wymagają odwagi, determinacji i czasu. Ważne jest, aby pamiętać, że proces ten nie jest łatwy i wymaga pracy nad sobą, ale ostatecznie może prowadzić do pełniejszego i bardziej szczęśliwego życia.

Czego nie mówić osobie uzależnionej?

 1. ”To twoja wina”: Określanie osoby jako winnej może wzmocnić poczucie winy i wstyd, co z kolei może prowadzić do dalszych zachowań uzależniających.
 2. ”Dlaczego nie możesz po prostu przestać?”: Osoby uzależnione często nie są w stanie po prostu przestać, ponieważ ich uzależnienie jest chorobą, a nie wyborem. Pytania tego typu mogą tylko zwiększyć frustrację i poczucie beznadziejności.
 3. ”Wszyscy inni radzą sobie bez problemu, dlaczego ty nie możesz?”: Porównywanie osoby uzależnionej do innych może powodować poczucie nieadekwatności i niskiej samooceny.
 4. ”Nie powinieneś czuć się tak, to głupie”: Odrzucanie uczuć osoby uzależnionej jest destrukcyjne i może prowadzić do większej izolacji i braku wsparcia.
 5. ”Nie chcę mówić o tym, znowu zaczynasz mówić o swoim uzależnieniu”:

Jak manipuluje osoba uzależniona?

 1. Unikanie odpowiedzialności: Osoba uzależniona może unikać odpowiedzialności za swoje zachowanie i konsekwencje, zrzucając winę na innych lub na okoliczności.
 2. 2.Wykorzystywanie emocji: Osoby uzależnione mogą manipulować emocjami innych, takimi jak poczucie winy, strach, wstyd, litość lub miłość, aby zyskać coś, czego chcą.
 3. Kreowanie sytuacji kryzysowych: Osoby uzależnione mogą tworzyć sytuacje kryzysowe, aby zyskać natychmiastowe wsparcie lub uniknąć konsekwencji swojego zachowania.
 4. Tworzenie bariery: Osoby uzależnione mogą tworzyć bariery lub manipulować sytuacją, aby uniknąć konfrontacji lub rozmowy o swoim uzależnieniu.
 5. Obietnice zmiany: Osoba uzależniona może obiecać, że zmieni swoje zachowanie lub rzuci uzależnienie, aby zyskać sympatię i wsparcie, ale często nie jest w stanie dotrzymać tych obietnic.
 6. Manipulowanie informacjami: Osoby uzależnione mogą manipulować informacjami, aby przedstawić swoje uzależnienie w lepszym świetle, ukryć swoje zachowanie lub zmniejszyć jego negatywne konsekwencje.

Jak ma postępować osoba współuzależniona?

 1. Zadbaj o swoje emocje: Osoby współuzależnione często są wyczerpane emocjonalnie. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na swoje emocje, aby zacząć się lepiej czuć. Można na przykład szukać pomocy u terapeuty, pracować nad radzeniem sobie ze stresem, włączyć do swojego życia aktywności, które pomagają odprężyć się i poprawić samopoczucie.
 2. Ucz się asertywności: Osoby współuzależnione często nie potrafią wyrażać swoich potrzeb i emocji w sposób asertywny. Warto nauczyć się tego, aby móc stawiać granice i wyrażać swoje potrzeby w sposób bezpośredni, ale jednocześnie szanujący innych.
 3. Skup się na sobie: Osoby współuzależnione często poświęcają zbyt wiele czasu i energii na innych, zapominając o sobie. Ważne jest, aby skupić się na swoich potrzebach i interesach, aby czuć się lepiej i zacząć rozwijać swoje życie niezależnie od uzależnionej osoby.
 4. Zrozumienie uzależnienia: Osoby współuzależnione często nie rozumieją, co dzieje się z uzależnioną osobą i jakie są przyczyny jej zachowania. Ważne jest, aby zdobyć wiedzę na temat uzależnienia i zrozumieć, jakie emocje i myśli kierują uzależnioną osobą.
 5. Szukaj pomocy: Osoby współuzależnione często potrzebują wsparcia i pomocy, aby zmienić swoje zachowanie i przejść przez trudne emocje. Ważne jest, aby szukać pomocy u terapeuty, grupy wsparcia lub innych osób, które mogą pomóc w procesie uzdrawiania.
  Osoby współuzależnione mogą przejść przez wiele trudnych emocji, takich jak poczucie winy, wstydu, gniewu czy złości. Ważne jest, aby osoby współuzależnione zrozumiały, że nie są winne za uzależnienie innej osoby i że nie mogą ich wyleczyć. Ważne jest, aby skupić się na swoim procesie uzdrawiania i zdrowiu emocjonalnym, aby móc zacząć żyć pełnią życia.