1.”Komunikacja w praktyce”

Ważne dla dobrej komunikacji w rodzinie jest stosowanie dialogu. To forma komunikacji, która przynosi korzyści wszystkim członkom rodziny. Dialog pojawia się, gdy dwie lub więcej osób chce ze sobą rozmawiać, by uważnie wysłuchać, zrozumieć i wzbogacić się myślą drugiej osoby. Jednym z kluczowych elementów dialogu jest przekonanie, że druga osoba ma coś wartościowego do powiedzenia, co pozwoli nam zdobyć nową wiedzę i doświadczenie

2.”Pozbądź się krzyku”

Wiele czynników może wpływać na to, dlaczego człowiek posługuje się krzykiem. Przykładowo może to być frustracja, stres, złość czy przemęczenie. Spójrzmy natomiast na to co powoduje nasz krzyk:

• Wejście w tryb obrony własnej osoby (również krzykiem, agresją)

• Reakcja lękowa, wysokie napięcie, stres lub poczucie zagrożenia,

• Podjęcie próby interwencji lub odpowiedzi na płynące wyrzuty,

• Emocjonalnie: smutek, złość, , strach, poczucie niesprawiedliwości),

• Odruchwo zamykamy się i wycofujemy.

„Kąt otwarcia”——> jest to gotowość i chęci osoby do nawiązania rozmowy z inną osobą, a także do poziomu otwartości na nowe pomysły, perspektywy i informacje. Im większy kąt otwarcia, tym bardziej osoba jest skłonna do słuchania i zrozumienia punktu widzenia innej osoby. Krzyk zamyka kąt otwarcia.

3.”Czułość, czyli delikatna strona komunikacji”

Czułość w rodzinie to delikatna strona komunikacji, pozwalająca na wyrażanie i odczuwanie emocji, zrozumienie i wsparcie. Tworzy silne więzi, wzmacnia zaufanie i rozwija empatię. Jest fundamentem zdrowych relacji rodzinnych, umożliwiającym wzajemne zrozumienie, akceptację i wsparcie.

4.”Skończ z obwinianiem i ocenianiem”

Często, gdy myślimy lub rozmawiamy o innych ludziach, nasze umysły automatycznie oceniają. Klasyfikujemy i oceniamy ich zachowania, używając różnych etykiet. To pomaga nam upraszczać rzeczywistość, ale ma swoje wady. Szybkie ocenianie i obwinianie w życiu rodzinnym może prowadzić do pułapki krzywdy i winy. Uczestnicy cyklicznie czują się krzywdzeni, obwiniają się nawzajem lub sami zadają krzywdę, co rodzi wzajemne pretensje, gniew i frustrację.

5.”Każdy jest równy”

Oznacza to, że zarówno dorośli, jak i dzieci mają swoje priorytety i różne rzeczy są dla nich ważne. Ważne jest, aby szanować te różnice i nie obniżać wartości drugiej osoby. Wszyscy członkowie rodziny zasługują na równą uwagę, szacunek i możliwość wyrażania swoich potrzeb i opinii. Ważne jest, aby budować atmosferę wzajemnego szacunku i akceptacji, w której każdy może być sobie prawdziwym i wyrażać swoje potrzeby, bez odczuwania presji czy uprzedzeń. W takiej rodzinie każdy ma prawo do bycia usłyszanym i docenionym, niezależnie od wieku czy roli, jaką pełni.

6.”Myślenie koliste”

Myślenie przyczynowo-skutkowe to proces rozumowania, który polega na identyfikowaniu związku między przyczyną, a skutkiem. Polega na wnioskowaniu, że pewne zdarzenia mają swoje przyczyny, a te prowadzą do konkretnych konsekwencji. Natomiast warto zapoznać się z koncepcją myślenia kolistego, które pomaga zrozumieć wzajemne zależności i mechanizmy, które prowadzą do konfliktu. Wprowadzenie myślenia kolistego pomaga zrozumieć sytuację z dystansu i znaleźć sposoby na rozwiązanie problemów rodzinnych.

7. “Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”

Czy tego chcemy czy nie, ciągle się zmieniamy. Ważne jest, czy sami wybieramy kierunek naszej zmiany czy też zostawiamy to innym. Aby świadomie zmieniać się w wybranym przez nas kierunku, muszą być spełnione pewne warunki. Poczucie bezpieczeństwa jest kluczowym czynnikiem. Jeśli czujemy się zagrożeni lub niepewni, trudno nam osiągnąć pożądane zmiany. Strach utrudnia rozwój w wybranym obszarze lub realizację celów.

Autor: Aleksandra Stram