Dziecko wysoko wrażliwe to termin używany do opisania dzieci, które wykazują większą wrażliwość na bodźce zewnętrzne i emocje innych ludzi niż przeciętny człowiek. Mają one głębokie odczucia i reagują intensywnie na różne sytuacje. Dzieci wysoko wrażliwe często odczuwają świat bardziej intensywnie niż ich rówieśnicy, co może prowadzić do większego stresu i przeciążenia emocjonalnego.

Oto kilka cech charakterystycznych dla dzieci wysoko wrażliwych:

Wrażliwość sensoryczna: Dzieci wysoko wrażliwe mogą być bardziej wrażliwe na bodźce zmysłowe, takie jak głośne dźwięki, jasne światło czy nieprzyjemne tekstury. Mogą reagować negatywnie na te bodźce, unikać pewnych sytuacji lub potrzebować więcej czasu na przystosowanie się do nowych sytuacji.

Emocjonalna reaktywność: Dzieci wysoko wrażliwe mają często intensywne i głębokie emocje. Mogą łatwo się wzruszać, przeżywać smutek czy złość w sposób bardziej intensywny niż inni. Często odczuwają również empatię wobec innych osób i reagują na ich emocje.

Dogłębne przetwarzanie informacji: Dzieci wysoko wrażliwe mają tendencję do dokładnego i dogłębnego przetwarzania informacji. Mogą zadawać wiele pytań, być ciekawe i wnikliwe. Mają rozwiniętą wyobraźnię i często są kreatywne.

Silne poczucie sprawiedliwości: Dzieci wysoko wrażliwe często mają rozwinięte poczucie sprawiedliwości. Mogą reagować z frustracją lub oburzeniem, gdy zauważają niesprawiedliwość wokół siebie. Ważne jest, aby uczyć je konstruktywnych sposobów wyrażania swoich uczuć i rozwiązywania konfliktów.

Dzieci wysoko wrażliwe potrzebują odpowiedniego wsparcia i zrozumienia. Oto kilka wskazówek, jak możemy wspierać te dzieci:

Akceptacja i zrozumienie Ważne jest, aby akceptować dziecko takim, jakie jest, i zrozumieć, że jego wrażliwość jest naturalną cechą. Nie należy bagatelizować czy minimalizować jego uczuć, ale słuchać uważnie i okazywać empatię

Tworzenie bezpiecznej przestrzeni Dzieci wysoko wrażliwe potrzebują bezpiecznego środowiska, w którym mogą być sobą i wyrażać swoje emocje. Ważne jest, aby zapewnić im spokój i stabilność, unikać nadmiernego bodźców czy sytuacji stresujących

Uczucie emocjonalne Pomocne może być nauczenie dziecka rozpoznawania i nazewnictwa swoich emocji. Można rozmawiać o różnych emocjach i uczyć, jak radzić sobie z nimi w zdrowy sposób, np. przez oddechowe techniki relaksacyjne czy szukanie wsparcia u bliskich osób

Pozwolenie na odpoczynek Dzieci wysoko wrażliwe mogą łatwo przeciążać się emocjonalnie. Ważne jest, aby zapewnić im czas i przestrzeń do odpoczynku i regeneracji. Często potrzebują momentów samotności, podczas których mogą przetworzyć swoje wrażenia.

Wsparcie społeczne: Współpraca z nauczycielami i innymi opiekunami dziecka jest kluczowa. Dzięki temu można zrozumieć, jakie wsparcie i dostosowania są potrzebne w szkole lub innych środowiskach, w których dziecko się znajduje.

Dzieci wysoko wrażliwe mają wiele do zaoferowania światu dzięki swojej wrażliwości, empatii i kreatywności. Ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie wsparcie i zrozumienie, aby mogły rozwijać swoje talenty i umiejętności w pełni.