Zaburzenie koncentracji, znane również jako dysfunkcja koncentracji, odnosi się do trudności w utrzymaniu skupienia uwagi na danej czynności lub zadaniu. Osoba z zaburzeniem koncentracji może mieć trudności z utrzymaniem uwagi przez dłuższy czas, łatwo rozpraszać się, mieć trudności z zapamiętywaniem informacji i wykonywaniem zadań wymagających skupienia.

Najczęstsze choroby i zaburzenia wpływające na skupienie uwagi:

  1. Zaburzenie deficytu uwagi z hiperaktywnością (ADHD): Jest to jedno z najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń koncentracji. Osoby z ADHD mają trudności z utrzymaniem uwagi, są nadmiernie ruchliwe i impulsywne.
  2. Zaburzenia koncentracji związane z depresją: Osoby cierpiące na depresję miewają zaburzenia nastroju prowadzące do trudności z koncentracją, podejmowaniem decyzji i pamiętaniem rzeczy.
  3. Zaburzenia koncentracji związane z lękiem: Lęk i napięcie mogą utrudniać skupienie uwagi na zadaniu lub wywoływać uczucie rozproszenia.
  4. Zaburzenia koncentracji związane z chorobami neurologicznymi: Choroby takie jak choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, pourazowe uszkodzenie mózgu czy udar mogą powodować problemy z koncentracją.
  5. Zaburzenia koncentracji związane z używaniem substancji psychoaktywnych: Używanie substancji takich jak alkohol, narkotyki czy leki psychotropowe może wpływać na funkcjonowanie mózgu i powodować trudności z koncentracją.
  6. Anemia jest spowodowana niedoborem żelaza w organizmie, może prowadzić do zmęczenie i problemów z koncentracją.
  7. Bezsenność lub brak regularnego snu. Znana również jako bezsenność senna, to stan, w którym osoba ma trudności z zasypianiem, utrzymaniem snu lub doświadcza niskiej jakości snu.

Jeśli masz trudności z koncentracją, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą od zdrowia psychicznego. Możliwe jest zidentyfikowanie przyczyny i opracowanie odpowiedniego planu leczenia lub zarządzania objawami, który może obejmować terapię behawioralną, farmakoterapię lub inne metody terapeutyczne.