Syndrom DDA ( Dorosłe Dzieci Alkoholików) – występuje u osób, które doświadczyły w dzieciństwie nadużywania alkoholu przez jednego lub obojga rodziców. Objawami charakterystycznymi dla tego syndromu jest niska samoocena, osoby zmagające się z DDA uważają, że nie zasługują na szczęście, jest im bardzo ciężko wyrazić to co czują, ponieważ w dzieciństwie wszystkie emocje były przez nich tłumione. Kolejnym charakterystycznym objawem jest nieufność. Nieufność wynika z faktu, iż dzieciństwo takich osób było ciągłym wyzwaniem. Dziecko nigdy nie było pewne zachowania rodzica co powodowało narastający lęk i nieufność przed gwałtownym, nieoczekiwanym zachowaniem. Wychowywanie się w domu, w którym panował problem alkoholowy, może przyczynić się do licznych zaburzeń o podłożu psychologicznym. Brak poczucia bezpieczeństwa oraz brak osoby, której można byłoby się zwierzyć, powoduje że dorosły który wychowywał się w takich warunkach zaczyna mieć problemy z relacjami. Najczęściej takie osoby są nadopiekuńcze ponieważ, w dzieciństwie ich obowiązkiem było sprostanie potrzebom rodziców jak i swoim. Dziecko samoistnie uczyło się, że to ono odpowiedzialne jest za siebie, a także w jakiś stopniu za rodziców. Taka sytuacja powodowała przeżywanie licznych kryzysów emocjonalnych. Kolejnymi objawami wynikającymi z syndromu DDA jest ciągła potrzeba kontrolowania samego siebie, a także trudności w odnalezieniu się w roli rodzica. Niezwykle ważne jest by jak najszybciej skontaktować się z specjalistą, aby uniknąć problemów związanych z psychiką. Syndrom DDA może prowadzić do poważnych problemów oraz zaburzeń psychicznych o podłożu lękowym czy depresyjnym.

Na czym polega terapia DDA?


Celem terapii jest udzielenie wsparcia oraz pomocy w radzeniu sobie z traumą związaną z przeszłością, a także pomoc w określeniu swoich emocji. Zadaniem teraupety jest przede wszystkim doprowadzenie do polepszenia się samopoczucia pacjenta, do zdjęcia z niego poczucia winy oraz nauczenie radzenia sobie z przeszłością.


Rodzaje terapii DDA


Terapia indywidualna- jest zalecana osobom, które boją się otwarcie mówić o swoich problemach. Dzięki temu, że cała uwaga teraupety skierowana jest na jednym pacjencie, pozwala to dokładnie poznać problem. Terapia indywidualna daje komfort tego, że nie jest się ocenianym ani krytykowanym.


Terapia grupowa- polega na tym,iż teraupeta schodzi na drugi plan na rzecz członków grupy. Terapia odbywa się z osobami, które łączą podobne zdarzenia . Wzajemne zwierzenie się pozwala poczuć ulgę oraz znaleźć zrozumienie w osobach, które doświadczyły podobnych sytuacji. Plusem terapii grupowych jest fakt, że bardzo często pomiędzy członkami wiążą się przyjaźnie na lata.


Czy terapia DDA jest skuteczna?

Według licznych badań, terapia DDA jest zdecydownie skuteczna, pozwala pacjnetom lepiej zrozumieć siebie,swoje emocje, a także zrozumieć i dostrzeć związek pomiędzy teraźniejszością a przeszłością.