Lubienie: Jest to początkowy poziom miłości, charakteryzujący się sympatią i pozytywnymi uczuciami wobec drugiej osoby. Lubienie jest często oparte na podobieństwach, wspólnych zainteresowaniach i wzajemnym szacunku. Często dostrzegamy atrakcyjne cechy drugiej osoby, które nas przyciągają i cieszymy się jej towarzystwem. To uczucie jest przyjemne, ale nie obejmuje głębokiego zaangażowania emocjonalnego ani namiętności. Bliskość, ale bez zaangażowania czy namiętności.

Zadurzenie: To intensywne i chwilowe uczucie przyciągania do drugiej osoby.  Podczas zadurzenia często dostrzegamy jedynie pozytywne cechy drugiej osoby, a nasze uczucia są często oparte na wrażeniach fizycznych, atrakcyjności zewnętrznej czy chwytającej za serce chemii. Możemy odczuwać silne pożądanie seksualne wobec tej osoby oraz pragnienie spędzania jak największej ilości czasu z nią. Zadurzenie jest często oparte na atrakcji fizycznej i może sprawiać, że osoba czuje się euforycznie zakochana, jednak brakuje w nim głębokiej więzi emocjonalnej. Namiętność bez zaangażowania czy bliskości.

Pusta miłość: Jest to forma miłości, w której partnerzy mogą czuć się osamotnieni emocjonalnie i niezaspokojeni. Brak intymności i namiętności może prowadzić do frustracji i poczucia stagnacji. Może również występować brak komunikacji i trudności w budowaniu emocjonalnej więzi. W pustej miłości zobowiązanie do partnera może wynikać z różnych czynników, takich jak wspólne finanse, dzieci, prawa majątkowe czy presja społeczna. Para może utrzymywać pozornie stabilny związek, ale brakuje w nim głębokiej więzi emocjonalnej i zaangażowania. Często występuje brak radości, bliskości i pasji. Zaangażowanie bez namiętności czy bliskości.

Miłość romantyczna: Ta forma miłości obejmuje namiętność i intymność emocjonalną. To uczucie jest często połączone z silnym zauroczeniem drugą osobą, pragnieniem bycia blisko niej i tęsknotą za jej obecnością. Miłość romantyczna często jest związana z romantycznymi gestami, namiętnymi pocałunkami, wyrażaniem miłosnych słów i romantycznymi randkami. Miłość romantyczna może być silna na początku związku, ale może stopniowo przechodzić w inną formę miłości wraz z upływem czasu. Bliskość i namiętność, ale bez zaangażowania.

Miłość niedorzeczna: Niedorzeczna miłość to forma miłości oparta na namiętności i zobowiązaniu, ale brakuje głębokiej intymności emocjonalnej. Para może angażować się w szybkie decyzje dotyczące związku, takie jak małżeństwo, bez głębokiego zrozumienia i więzi emocjonalnej. Partnerzy mogą nie mieć głębokiego zrozumienia siebie nawzajem, a relacja może opierać się głównie na płaszczyźnie fizycznej i zobowiązaniowej. Często para nie jest w pełni świadoma swoich prawdziwych potrzeb, wartości czy celów życiowych. Zaangażowanie i namiętność, ale bez bliskości.

Miłość partnerska: Partnerska miłość opiera się na bliskości emocjonalnej, przyjaźni, wzajemnym zaufaniu i długotrwałej więzi. Para czerpie radość z towarzystwa i wspólnego życia. W miłości partnerskiej partnerzy odczuwają silne przywiązanie i bliskość emocjonalną. Istnieje wzajemne zrozumienie, szacunek i akceptacja dla siebie nawzajem. Para może być najlepszymi przyjaciółmi, którzy dzielą ze sobą radości, smutki, troski i sukcesy. W miłości partnerskiej ważne jest uczucie bezpieczeństwa i stabilności. Zaangażowanie i bliskość, ale bez namiętności.

Miłość doskonała: Jest to najbardziej kompletna forma miłości, która obejmuje namiętność, intymność emocjonalną i zobowiązanie. Para w miłości doskonałej czerpie radość z bliskości, odczuwa silne przyciąganie fizyczne i jest zaangażowana w budowanie relacji. Miłość doskonała jest postrzegana jako najbardziej trwała i satysfakcjonująca forma miłości, ponieważ łączy w sobie wszystkie trzy elementy i pozwala na pełne doświadczenie bliskości, zaufania i pasji w związku. Para w miłości doskonałej radzi sobie zarówno w romantycznych chwilach, jak i w codziennych wyzwaniach życia. Zaangażowanie, bliskość i namiętność.

Fazy związku

Faza kochanie (1-2 rok związku) : Ta faza charakteryzuje się początkowym zauroczeniem i intensywnym uczuciem zakochania. Partnerzy czują silne przyciąganie fizyczne, emocjonalne i seksualne. W tej fazie dominują namiętność, romantyczne gesty i eksploracja wzajemnych uczuć.  W tej fazie partnerzy mogą idealizować swojego partnera, widząc go przez różowe okulary. Często skupiają się na jego pozytywnych cechach, zaniedbując potencjalne negatywne aspekty. Partnerzy mogą również odczuwać silną potrzebę bycia blisko siebie, dążąc do pełnego zjednoczenia i współdzielenia wszystkich aspektów swojego życia. Faza zakochania często jest pełna emocjonalnej ekscytacji, entuzjazmu i radości. Partnerzy często doświadczają “motylków w brzuchu” i euforii, które towarzyszą poczuciu zakochania. Jest to okres, w którym więź między partnerami intensyfikuje się i rozwija.

Faza romantyczne początki (2-4 rok związku) : Po fazie zakochania związek przechodzi w fazę romantycznych początków. Partnerzy nadal odczuwają namiętność i atrakcję, ale pojawiają się również głębsze uczucia i więź emocjonalna. W tej fazie odkrywane są wzajemne podobieństwa i różnice, a partnerzy spędzają dużo czasu na budowaniu wspólnych wspomnień i kreowaniu romantycznej atmosfery, których konsekwencją jest rozwój intymności. W wyniku tego procesu, partnerzy podejmują decyzję o poświęceniu się utrzymaniu związku, który staje się dojrzałą formą miłości, zwieńczoną pełnym zaangażowaniem. W tej fazie romantyczne uniesienia ustępują miejsca głębokiemu poczuciu więzi i wzajemnego zrozumienia. Związek  przestaje być romantyczny, a staje się kompletny, oparty na zaufaniu, szacunku i długoterminowej perspektywie.

Faza związek kompletny (4-7 rok związku) : Ta faza wiąże się z większą stabilnością i zaangażowaniem. Jest to najbardziej nasycona emocjami faza związku. Partnerzy tworzą trwałą więź emocjonalną, budują wspólne cele i plany na przyszłość. W fazie tej występują takie substancje jak: namiętność, intymność oraz zaangażowanie.W tej fazie pojawia się większe zaufanie, komunikacja i wspólna praca nad związkiem. Para stawia także czoła wyzwaniom i trudnościom życiowym. Partnerzy uczą się radzić sobie z konfliktami i problemami. Partnerzy często decydują się na formalne zobowiązanie, takie jak małżeństwo lub wspólne zamieszkanie.

Faza związek przyjacielski (7 i więcej lat związku) : Po wielu latach trwania związku, wiele par przechodzi w fazę przyjacielską. W tej fazie więź oparta jest na głębokim zrozumieniu, zaufaniu, wsparciu i przyjaźni. Partnerzy rozwijają relację opartą na wzajemnym szacunku, akceptacji i wsparciu w codziennych sprawach. W fazie związku przyjacielskiego romantyczne uniesienia mogą ustąpić miejsca stabilności i codzienności. Partnerzy rozwijają wspólne zainteresowania, spędzają czas razem jako bliscy przyjaciele i cieszą się nawzajem towarzystwem. W związku tym często dominuje poczucie komfortu, zaufania i bezpieczeństwa. Chociaż namiętność może nie być tak intensywna jak na początku, para buduje stabilny i związek satysfakcjonujący emocjonalnie.

Faza związek i jego rozpad: Faza rozpadu związku występuje, gdy para traci poczucie bliskości, emocjonalnego zaangażowania i satysfakcji z relacji. Doświadcza poważnych konfliktów, trudności w komunikacji i niezgodności, które prowadzą do narastającego poczucia niezadowolenia i rozpadu więzi emocjonalnej. W tej fazie partnerzy często odczuwają frustrację, złość, smutek i żal. Partnerzy mogą czuć się od siebie oddaleni, obojętni lub pozbawieni głębokich emocji wobec siebie. Mogą doświadczać pustki emocjonalnej i braku spełnienia. W tej fazie związek może być utrzymywany ze względu na wygodę, strach przed samotnością lub innych czynników, ale brakuje mu autentycznego połączenia.Mogą próbować naprawić relację poprzez terapię par, negocjacje lub rozważanie rozstań.


Autor: Aleksandra Stram