Fobia to rodzaj zaburzenia lękowego, które charakteryzuje się nadmiernym i nieuzasadnionym lękiem przed konkretnymi obiektami, sytuacjami, działaniami lub myślami. Osoba cierpiąca na fobię odczuwa nieodpartą potrzebę unikania tego, czego się boi lub podejmuje działania w celu uniknięcia sytuacji wywołującej lęk.

Źródła fobii

Fobie mogą mieć różne źródła, a ich powstawanie może być złożone i zależeć od wielu czynników. Oto kilka potencjalnych źródeł fobii:

 • Traumatyczne doświadczenie: fobie często wynikają z negatywnych doświadczeń z przeszłości. Traumatyczne wydarzenia, takie jak atak paniki, wypadki lub przemoc, mogą prowadzić do wykształcenia się fobii związanych z tymi konkretnymi sytuacjami lub obiektami.
 • Warunkowanie klasyczne: fobie mogą wynikać z procesu warunkowania klasycznego, w którym obiekt lub sytuacja staje się kojarzona z negatywnymi emocjami lub lękiem. Na przykład, jeśli ktoś doświadczył silnego lęku podczas burzy, może rozwinąć fobię przed burzami.
 • Wzorce uczenia się: fobie mogą być wynikiem uczenia się przez obserwację lub przekaz społeczny. Jeśli osoba zauważa, że ktoś w jej otoczeniu przejawia silny lęk lub unika określonego obiektu lub sytuacji, może to wpływać na rozwój własnej fobii.
 • Genetyka i predyspozycje biologiczne: istnieje również pewien dowód na to, że niektóre osoby mogą być bardziej podatne na rozwijanie fobii ze względu na predyspozycje genetyczne lub różnice w reakcjach biologicznych na lęk.
 • Wpływ środowiska w dzieciństwie: doświadczenia i interakcje wczesnego dzieciństwa mogą wpływać na rozwój fobii. Negatywne doświadczenia, niewłaściwe wzorce opieki lub nadmierny lęk rodziców mogą przyczynić się do wykształcenia się fobii u dziecka.

Objawy fobii

Objawy fobii mogą być różne i różnią się w zależności od konkretnej fobii oraz indywidualnych doświadczeń danej osoby. Oto kilka powszechnych objawów fobii:

 • Lęk i niepokój: Osoba cierpiąca na fobię doświadcza silnego lęku związanego z obiektem lub sytuacją, które wywołują fobię. Ten lęk może być intensywny i nieproporcjonalny do rzeczywistego zagrożenia.
 • Ataki paniki: W obliczu fobii, niektóre osoby doświadczają ataków paniki, które są nagłymi epizodami intensywnego lęku, towarzyszącego objawom takim jak przyspieszone bicie serca, duszność, poty, drżenie, uczucie duszenia się, nudności czy zawroty głowy.
 • Unikanie: Osoby z fobią często starają się unikać obiektu lub sytuacji, które wywołują lęk. Mogą podejmować środki zaradcze w celu uniknięcia kontaktu z tym, czego się boją. To unikanie może wpływać na ich codzienne funkcjonowanie i ograniczać ich możliwości życiowe.
 • Fizyczne objawy lękowe: Fobia może prowadzić do wystąpienia różnych objawów fizycznych, takich jak przyspieszone bicie serca, pocenie się, drżenie, uczucie duszenia się, bóle brzucha, nudności czy zawroty głowy.
 • Hipochondria: Osoby z fobią mogą często martwić się o swoje zdrowie w związku z obawą o wystąpienie sytuacji lub kontaktu z obiektem, który wywołuje lęk. Mogą często wyszukiwać informacji medycznych w celu upewnienia się, że są zdrowe.
 • Zaburzenia snu: Fobia może wpływać na sen i prowadzić do trudności z zasypianiem, koszmarów lub niepokojących snów związanych z fobią.

Fobia specyficzna, znana również jako fobia izolowana lub prosta, jest rodzajem zaburzenia lękowego. Jak sama nazwa wskazuje fobia jest “specyficzna”,czyli dotyczy konkretnego obiektu lub sytuacji.

Rodzaje fobii specyficznych:

 • fobie przed zwierzętami– psy (kynofobia), koty (ajlurofobia), pająki (arachnofobia), węże (ofidiofobia), ptaki (awizofobia), gryzonie (rodentofbia) i wiele innych,
 • fobie przed środowiskiem naturalnym– brud (myzofobia), wysokość (akrofobia), ciemność (nyktofobia), woda (hydrofobia),
 • fobie sytuacyjne– zamknięta przestrzeń (klaustrofobia), samoloty, tunele, windy, statki,
 • fobie przed zranieniem, widokiem krwi, zastrzykiem,
 • inne fobie– śmierć (tanatofobia), rak (kancerofobia), zakochanie się (filofobia).

Leczenie fobii zwykle odbywa się przy pomocy terapii poznawczo-behawioralnej. Skuteczną metodą jest także terapia ekspozycyjna, która opiera się na stopniowym i kontrolowanym narażaniu osoby na sytuacje lub obiekty wywołujące lęk. Pacjent jest stopniowo wystawiany na to, czego się boi, zaczynając od łagodniejszych bodźców, a następnie stopniowo przechodząc do bardziej wyzwań. Terapeuta pomaga pacjentowi w radzeniu sobie z lękiem i uczy go technik relaksacyjnych. Istnieje także mozliwość dołączenia do grupy wsparcia lub terapii grupowej z innymi osobami cierpiącymi na fobie. Można wówczas dzielić się doświadczeniami, zyskiwać wsparcie emocjonalne i uczyć się od innych, którzy radzą sobie z podobnymi wyzwaniami.

W niektórych przypadkach korzysta się także z leczenia farmakologicznego, np. w przypadku, gdy objawy są nasilone i w znacznym stopniu utrudniają codzienne funkcjonowanie pacjenta np. z  fobią społeczną czy agorafobią.


Autor: A. Stram