Proces starzenia się jest nieodłączną częścią życia. W miarę jak populacja globalna starzeje się, zwiększa się znaczenie dziedzin, takich jak psychologia geriatryczna, której celem jest zrozumienie i promowanie zdrowego starzenia się. Bada nie tylko problemy psychiczne i emocjonalne związane z wiekiem, ale również wspiera starających się o jakość życia i zdrowie psychiczne w późniejszym etapie życia.


Psychologia geriatryczna jest dziedziną, która odgrywa istotną rolę w zapewnianiu wsparcia, leczenia i opieki dla osób starszych. Poprzez diagnozowanie, terapię i rehabilitację, a także profilaktykę. Psycholodzy geriatryczni pomagają w radzeniu sobie z problemami psychicznymi, emocjonalnymi i społecznymi, które często towarzyszą starzeniu się. Wsparcie i troska, które psychologia geriatryczna dostarcza, pomagają starszym osobom cieszyć się zdrowym i satysfakcjonującym starzeniem się, co przekłada się na jakość ich życia i dobrostan psychiczny.


Osoby, które potrzebują wsparcia psychologa geriatrycznego, mogą mieć do czynienia z różnymi problemami i wyzwaniami związanymi z procesem starzenia się. Niektóre z najczęstszych problemów, z jakimi się stykają, to:


Depresja: Depresja może być częstym problemem u osób starszych, często związana z utratą bliskich, problemami zdrowotnymi, izolacją społeczną lub przewlekłym bólem. Psycholog geriatryczny może pomóc w diagnozowaniu i leczeniu depresji poprzez terapię i ewentualne zalecenia farmakologiczne.
Lęki i zaburzenia lękowe: Wzrost lęku i zaburzeń lękowych, takich jak lęk przed opuszczeniem, lęk społeczny czy fobie, jest częsty u osób starszych. Psycholog geriatryczny może pracować z pacjentem nad rozpoznawaniem i zarządzaniem lękiem, pomagając im odzyskać pewność siebie i funkcjonować lepiej w codziennym życiu.
Zaburzenia poznawcze: Zaburzenia poznawcze, takie jak demencja (w tym choroba Alzheimera), mogą wpływać na zdolność osób starszych do myślenia, pamięci i funkcjonowania poznawczego. Psycholog geriatryczny może dostarczyć wsparcia zarówno osobom cierpiącym na zaburzenia poznawcze, jak i ich rodzinom, poprzez edukację, techniki radzenia sobie i planowanie opieki.
Problemy adaptacyjne: Starzenie się wiąże się często z różnymi zmianami i stratami, takimi jak utrata bliskich, emerytura czy zmiany zdrowotne. Osoby starsze mogą mieć trudności w dostosowaniu się do tych zmian i radzeniu sobie z nimi emocjonalnie. Psycholog geriatryczny może pomóc w procesie adaptacji, rozwijając strategie radzenia sobie i wsparcie emocjonalne.
Problemy związane z opieką: Starsze osoby, zwłaszcza te z zaburzeniami poznawczymi, mogą wymagać opieki i wsparcia.

Psycholog geriatryczny może wspomóc zarówno opiekunów, jak i samego pacjenta, w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z opieką, zmęczeniem opiekunów i planowaniem przyszłości.


Psychologia geriatryczna pełni kluczową rolę w zapewnianiu wsparcia i troski osobom starszym. Psychologowie geriatryczni są zaangażowani w diagnozowanie i leczenie problemów psychicznych związanych z procesem starzenia się. Wykorzystują różne metody oceny i diagnozy, aby zidentyfikować potrzeby i specyficzne wyzwania pacjentów. Na podstawie diagnozy opracowują indywidualny plan terapeutyczny, który może obejmować terapię opartą na uważności czy terapię rodzinna. Edukacja i wsparcie są istotnym elementem pracy psychologa geriatrycznego, zarówno dla pacjentów, jak i ich rodzin. Psychologowie geriatryczni wspierają w zrozumieniu procesu starzenia się, radzeniu sobie z emocjonalnymi wyzwaniami i strategiami zarządzania opieką nad osobami starszymi. Współpracują zespołowo, łącząc swoje działania z lekarzami, pielęgniarkami i innymi specjalistami, aby zapewnić kompleksowe wsparcie. Psychologia geriatryczna jest również zaangażowana w badania i rozwijanie nowych metod terapeutycznych oraz promowanie zdrowia psychicznego w społeczności.

Autor: Klaudia Okruta