Blame shifting (dosłownie tłumaczone jako “przesuwanie winy”) to zachowanie polegające na przerzucaniu odpowiedzialności za popełnione błędy, niepowodzenia lub negatywne konsekwencje na innych ludzi lub okoliczności. Osoba stosująca blame shifting unika przyznania się do swoich błędów lub złych decyzji, zamiast tego obwinia innych za swoje niedociągnięcia.
Ten mechanizm obronny jest używany, aby zminimalizować konsekwencje negatywnych działań i uniknąć kary, winy lub konsekwencji. Jest to często niesprawiedliwe, ponieważ osoba winna przesuwa odpowiedzialność na innych, którzy mogą być niewinni lub tylko częściowo odpowiedzialni.


Przykłady blame shiftingu to np. oskarżanie kolegów z pracy za własne pomyłki, obwinianie partnera za własne problemy emocjonalne lub zarzucanie rodzinie, że nie wspierają w osiągnięciu sukcesu. Blame shifting może być wynikiem braku odpowiedzialności za swoje czyny, strachu przed konsekwencjami, niechęci do przyznania się do błędu lub próby zmanipulowania innych, aby zaakceptowali nieprawdziwe wersje zdarzeń.
Blame shifting może negatywnie wpływać na związki między ludźmi, zarówno na poziomie romantycznych relacji, jak i przyjaźni czy relacji rodzinnych. Oto kilka sposobów, w jakie blame shifting może wpływać na związki:


Naruszenie zaufania: Gdy jedna strona regularnie unika odpowiedzialności i przerzuca winę na drugą osobę, może to prowadzić do naruszenia zaufania. Osoba, która jest obwiniana za rzeczy, za które nie jest odpowiedzialna, może czuć się zraniona i zrażona.
Brak rozwiązania problemów: Blame shifting uniemożliwia efektywne rozwiązywanie problemów. Zamiast skupić się na identyfikacji przyczyn i wspólnym znalezieniu rozwiązań, blame shifting prowadzi do wzajemnego obwiniania się, co utrudnia znalezienie konstruktywnych sposobów rozwiązania problemów.
Wzrost konfliktów: Blame shifting może prowadzić do wzrostu konfliktów w związku. Osoba, która czuje się niesprawiedliwie oskarżona, może zareagować z frustracją lub gniewem, co z kolei może wzmocnić negatywne emocje w relacji.
Brak odpowiedzialności i rozwoju osobistego: Gdy blame shifting staje się powszechne w związku, jednostki mogą unikać odpowiedzialności za swoje czyny i nie podejmować wysiłku w rozwoju osobistym. Nie przyznawanie się do błędów utrudnia naukę na swoich doświadczeniach i rozwoju jako osoby.
Poczucie niesprawiedliwości: Osoba, która jest ciągle obwiniana za rzeczy, które nie są jej winą, może czuć się niesprawiedliwie traktowana. To może prowadzić do poczucia rozczarowania, zranienia i frustracji w związku.
Spadek bliskości i intymności: Blame shifting może prowadzić do zdystansowania się partnerów lub przyjaciół. Czując się obwinianym lub niesłusznie oskarżonym, osoba może starać się unikać konfrontacji, co zmniejsza bliskość emocjonalną i intymność w związku.
Negatywny wpływ na samoocenę: Osoba, która jest ciągle obwiniana, może zacząć wątpić w siebie i swoją wartość. To może prowadzić do obniżenia samooceny i poczucia braku akceptacji.


Dlatego ważne jest, aby w związku dążyć do odpowiedzialności za swoje czyny, komunikować się uczciwie i szukać konstruktywnych rozwiązań problemów. Rozwijanie empatii, umiejętności komunikacyjnych i gotowość do przyznawania się do błędów pomaga w budowaniu zdrowych i satysfakcjonujących relacji.