ADHD jest zaburzeniem o podłożu neurobiologicznym, które powstaje w dzieciństwie i trwać może do końca życia. Charakterystycznymi objawami wskazującymi na ADHD jest przede wszystkim nadmierna aktywność oraz problemy z koncentracją. Trudności w koncentracji objawiają się u osób z ADHD przede wszystkim z problemami dotyczącymi utrzymania porządku, wypełnianiem zadań itp. Bardzo często osoby z tym syndromem robią kilka rzeczy na raz przy czym zapominają i bardzo często nie dokańczają rozpoczętych czynności. Nadmierna impulsywność to kolejny problem z którym osoby z ADHD muszą się codziennie zmierzać. Ich działania są przeważnie podejmowane bez wcześniejszego zastanowienia. Bardzo często takie osoby mają tendencje do podejmowania ryzykownych zachowań, a także często są uważane przez innych za osoby nieuprzejme, ponieważ bardzo często pod wpływem impulsu przerywają rozmowę.

Charakterystyczne objawy świadczące o możliwym występowaniu ADHD:
• Hiperaktywność: Jest to nadmierna aktywność fizyczna np. ciągłe bieganie, skakanie, ale również u osób dorosłych może skutkować ciągłym napięciem oraz uczuciem niecierpliwości bez określonego powodu.
• Trudności w organizacji.
• Problemy z zapamiętywaniem i kojarzeniem informacji
• Wrażliwość na bodźce
• Zaburzenia uczenia się
• Chwiejne emocje

Wpływ ADHD na życie jednostki:
Relacje społeczne- nadpobudliwość oraz impulsywne zachowania osób z ADHD prowadzą do tego, że bardzo często nowo poznane osoby nie rozumieją zachowań osób z ADHD i uważają takie osoby za dziwne lub dziecinne.
Uczelnia i praca: Osoby z ADHD mają trudności w zapamiętywaniu i doprowadzaniu do końca rozpoczętych przez siebie działań co skutkować może problemami w wykonywaniu obowiązków w pracy oraz w nauce
Emocje i zdrowie psychiczne: Osoby z ADHD są bardziej podatne na doświadczanie zmiennych nastrojów oraz brakiem kontroli nad swoich zachowaniem, co znacząco negatywnie oddziaływuje na stan psychiczny jednostki
Zarządzanie czasem: Skłonność do odkładania ważnych zadań na później co skutkuję często tym, że osoby z ADHD żyją w ciągłym stresie związanym z wykonywaniem określonych zadań na ostatnią chwilę.
Utrzymanie zdrowego stylu życia: Osoby z ADHD bardzo często zapominają o przygotowaniu posiłków z dużą ilością witamin oraz nie zwracają uwagi na potrzeby swojego organizmy np. sen, który niezbędny jest dla funkcjonowania chociażby procesów poznawczych.

Należy zapamiętać, że jeśli zauważamy niepokojące objawy u nas samych czy u naszych bliskich, to nie diagnozujmy się sami tylko zostawmy to w rękach specjalisty. Starajmy się wspierać oraz rozumieć osoby z ADHD, ponieważ doświadczają nieustannego cierpienia dotyczącego chociażby braku zrozumienia przez inne osoby. Odpowiednia terapia pomoże osobie z ADHD radzić sobie z frustracją oraz wykształca w jednostce pozytywne zachowania i metody z radzeniem sobie z nadmierną impulsywnością i napięciem.