Co to jest manifestacja?

Manifestowanie to proces, w którym osoba świadomie używa swoich myśli, emocji i energii w celu przyciągnięcia określonych rzeczy, sytuacji, relacji lub doświadczeń do swojego życia. Jest to koncepcja związana z tzw. “prawem przyciągania”, które zakłada, że podobne przyciąga podobne, czyli to, na czym skupiamy swoją uwagę i energię, staje się bardziej prawdopodobne, że się spełni.

Osoby manifestujące starają się uaktywnić swoje pozytywne myśli, uczucia i wizualizacje w celu przyciągnięcia pozytywnych wyników. Uważają, że kiedy wyrażają swoje pragnienia, wiarę w ich spełnienie i wdzięczność za to, co już posiadają, przyciągają do swojego życia więcej pozytywnych doświadczeń.

Istnieje wiele różnych technik i praktyk manifestacyjnych, takich jak tworzenie afirmacji, prowadzenie dziennika wdzięczności, wizualizacja, medytacja i praktykowanie pozytywnego myślenia. Manifestowanie wymaga także zaufania, wiary w siebie i w proces, oraz gotowości do podjęcia działań w kierunku swoich celów.

Do czego służy, w czym pomaga?

Manifestowanie służy do przyciągania pozytywnych doświadczeń, rzeczy, relacji i sukcesów do swojego życia poprzez świadome wykorzystanie myśli, emocji i energii. Pomaga osobom skoncentrować się na swoich celach, marzeniach i pozytywnych aspektach życia, co może prowadzić do poprawy jakości życia i osiągnięcia sukcesów.

Oto kilka aspektów, w jakich manifestowanie może pomóc:

 1. Realizacja celów: Poprzez określenie swoich celów i skupienie na nich uwagi, manifestujący mogą bardziej świadomie dążyć do ich osiągnięcia. Wyobrażanie sobie, jak już osiągnęli cel, może podtrzymać motywację i zaufanie do siebie.
 2. Poprawa pozytywnego myślenia: Skupianie się na pozytywnych myślach i afirmacjach pomaga zmniejszyć negatywne myślenie i przyciąga więcej pozytywnych doświadczeń.
 3. Zwiększenie pewności siebie: Manifestowanie może wzmacniać poczucie własnej wartości i pewności siebie, co jest kluczowe dla podejmowania wyzwań i osiągania sukcesów.
 4. Ulepszanie zdrowia i samopoczucia: Poprzez skupienie na zdrowiu i dobrym samopoczuciu, można zwiększyć świadomość swoich potrzeb i działać bardziej odpowiednio w celu poprawy stanu zdrowia.
 5. Poprawa relacji: Skupienie na pozytywnych aspektach i wdzięczności za relacje może przyciągać bardziej harmonijne i satysfakcjonujące związki.
 6. Zwiększenie wdzięczności: Praktykowanie manifestacji, zwłaszcza dziennika wdzięczności, pomaga dostrzegać i doceniać pozytywne aspekty życia, co może wpłynąć na ogólną satysfakcję i szczęście.
 7. Zmniejszenie stresu: Świadome manifestowanie pomaga skupić się na teraźniejszości i pozytywnych aspektach, co może pomóc w zmniejszeniu stresu i lęku związanego z przyszłością.

9 KROKÓW DO UDANEJ MANIFESTACJI

Aby manifestowanie było skuteczne, warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych kroków:

 1. Wyraźnie określ swoje cele: Zanim zaczniesz manifestować, musisz wiedzieć, czego dokładnie pragniesz. Zdefiniuj swoje cele w sposób jasny, konkretny i pozytywny. Wyobraź sobie, że już osiągnąłeś te cele.
 2. Użyj pozytywnego myślenia: Skup się na pozytywnych myślach i afirmacjach. Unikaj negatywnego myślenia i wątpliwości.
 3. Skoncentruj się na emocjach: Manifestowanie wymaga silnych emocji, które podtrzymają twoje intencje. Wyobrażając sobie, że już posiadasz to, czego pragniesz, poczuj radość, wdzięczność i pewność.
 4. Wizualizuj swoje cele: Wizualizacja pozwala wyostrzyć wyobraźnię i utrwalić pozytywne wibracje.
 5. Utrzymuj spójność: Manifestowanie wymaga regularnych i spójnych praktyk. Nie wystarczy pomyśleć o swoich celach raz na jakiś czas.
 6. Uwolnij wątpliwości i blokady: Często wątpliwości i negatywne przekonania blokują nasze pragnienia.
 7. Działaj: Manifestowanie to nie tylko oczekiwanie na cudowne wydarzenia, ale także trzeba  działać w kierunku swoich celów. 
 8. Wprowadź wdzięczność: Doceniaj to, co już masz, i to, co osiągnąłeś w swoim życiu.
 9. Zaakceptuj proces: Manifestowanie może trwać czasem dłużej niż oczekiwalibyśmy. Zachowaj cierpliwość.

Autor: Aleksandra Stram