Perfekcjonista to osoba charakteryzująca się tendencją do dążenia do doskonałości i wymagającego standardów we wszystkich aspektach swojego życia. Osoby perfekcjonistyczne często stawiają sobie bardzo wysokie cele i oczekiwania, które są trudne do spełnienia. Mają tendencję do analizowania i krytycznego oceniania swoich działań i osiągnięć, nieustannie szukając doskonałości. Perfekcjonizm może dotyczyć różnych dziedzin życia, takich jak praca, nauka, wygląd, relacje międzyludzkie czy osiągnięcia sportowe.

Charakterystyczne cechy perfekcjonistów to:

 • Wysokie oczekiwania: stawianie sobie bardzo wysokich standardów i oczekiwań wobec siebie i swoich osiągnięć. Perfekcjonista dąży do doskonałości we wszystkim, co robi.
 • Skupienie na szczegółach: skupianie się na najdrobniejszych szczegółach swoich działań i projektów, często pomijając większy kontekst.
 • Unikanie porażki: unikanie ryzyka i podejmowania działań, które mogą skończyć się niepowodzeniem lub porażką.
 • Krytyczny autoocena: Perfekcjonista często jest bardzo samokrytyczny i surowy wobec siebie. Każdy błąd czy niedoskonałość jest traktowany jako osobista porażka.
 • Nadmierna samokontrola: Perfekcjonista stara się mieć nad wszystkim pełną kontrolę i może mieć trudności z delegowaniem zadań czy zaufaniem innym osobom.
 • Praca ponad normę: skłonność do pracowania znacznie ponad normę, aby osiągnąć swoje cele i spełnić oczekiwania.
 • Obawa przed krytyką: obawianie się krytyki i ocen innych ludzi, co może prowadzić do unikania sytuacji, w których mogą być wystawieni na ocenę.
 • Perfekcjonizm jako źródło stresu: Dążenie do doskonałości i ciągłe dążenie do spełnienia wysokich standardów może prowadzić do silnego stresu i wyczerpania.
 • Trudności w radzeniu sobie z porażką: Perfekcjonista może mieć trudności z radzeniem sobie z porażkami czy niepowodzeniami, co może prowadzić do poczucia bezwartościowości.
 • Skupienie na wynikach: skupianie się na końcowym wyniku i osiągnięciu celu, zamiast cieszyć się samym procesem i drogą do sukcesu.
 • Dążenie do uznania i aprobaty: częste poszukiwanie uznania i pochwał od innych jako potwierdzenia swojej wartości.
 • Przywiązanie do rutyny: przywiązanie do rutyny i uporządkowanego planu działania, aby uniknąć niespodzianek czy niepewności.
 • Tendencja do perfekcjonizmu społecznego: Perfekcjonista może mieć tendencję do oczekiwania, że inni ludzie również powinni dążyć do doskonałości i spełniać takie same standardy.

Perfekcjonizm ma swoje zalety, takie jak wysoka jakość pracy i osiągnięć, ale może również prowadzić do negatywnych konsekwencji, takich jak nadmierny stres, depresja, lęk czy zaniechanie działań z powodu lęku przed niepowodzeniem. Ważne jest zrozumienie, że perfekcjonizm jest nienaturalnym i nierealnym celem, który może prowadzić do nieszczęścia i frustracji. Osoby perfekcjonistyczne mogą odnosić sukcesy, ale równocześnie doświadczać dużej presji i ciągłego niezadowolenia z siebie i swoich osiągnięć. Dlatego warto dążyć do zdrowej równowagi między dążeniem do celów a akceptacją własnych ograniczeń i niedoskonałości.

SKĄD BIERZE SIĘ PERFEKCJONIZM?

Wzorce wychowawcze oraz doświadczenia związane z przynależnością do konkurencyjnych środowisk mogą wpływać na rozwijanie perfekcjonizmu. Dzieci, które były wychowywane w domach, gdzie stawiano bardzo wysokie wymagania i oczekiwania wobec nich, często internalizują ten wzorzec i dążą do doskonałości. Rodzice, nauczyciele lub opiekunowie, którzy zwracali szczególną uwagę na perfekcję w działaniach dzieci, mogli także przyczynić się do kształtowania ich tendencji do perfekcjonizmu. Podobnie osoby dorastające w środowiskach z silną konkurencją i rywalizacją mogą wewnętrznie napędzać się do perfekcjonizmu, by sprostać presji i dążyć do bycia lepszym od innych. Dodatkowo, lęk przed krytyką i odrzuceniem przez innych może skłaniać do dążenia do doskonałości jako mechanizmu unikania negatywnych emocji związanych z oceną i krytyką. Osoby, które mają wrodzoną predyspozycję do stawiania sobie wysokich standardów i dążenia do doskonałości, również mogą być bardziej podatne. Niektóre doświadczenia traumatyczne w przeszłości mogą również skłaniać do perfekcjonizmu jako formy radzenia sobie z emocjonalnym bólem i niepewnością.

Autor: Aleksandra Stram