Termin “dwubiegunówka” to potoczne określenie choroby dwubiegunowej, czyli zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Choroba dwubiegunowa charakteryzuje się występowaniem naprzemiennych epizodów manii (wyjątkowo podwyższonego nastroju) i depresji (wyjątkowo obniżonego nastroju). Może mieć duży wpływ na funkcjonowanie osoby dotkniętej tym zaburzeniem.

Istnieją dwa główne typy choroby dwubiegunowej:

Typ I: Charakteryzuje się występowaniem epizodów manii o nasileniu wystarczającym, aby wymagały hospitalizacji. Często występują również epizody depresji.

Typ II: W tym przypadku epizody manii są łagodniejsze, nazywane hipomanią, i często współwystępują z epizodami głębokiej depresji.

Leczenie choroby dwubiegunowej (zaburzenia afektywnego dwubiegunowego) jest zazwyczaj wieloaspektowe i może obejmować terapię farmakologiczną, terapię psychologiczną oraz modyfikacje stylu życia. Ważne jest, aby podejście terapeutyczne było spersonalizowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Poniżej przedstawiamy ogólne podejścia do leczenia choroby dwubiegunowej:

Leczenie farmakologiczne: Medykamenty są często kluczowym elementem leczenia choroby dwubiegunowej. Leki stosowane w leczeniu tej choroby to przede wszystkim stabilizatory nastroju.

Terapia psychologiczna: Terapia poznawczo-behawioralna (TPB) oraz terapia interpersonalna mogą być pomocne w zarządzaniu objawami choroby dwubiegunowej. Pomagają pacjentom radzić sobie ze stresem, identyfikować myśli negatywne i pracować nad zdrowymi strategiami radzenia sobie.

Edukacja i samoświadomość: Osoby dotknięte chorobą dwubiegunową oraz ich rodziny powinny zdobyć jak najwięcej informacji na temat tej choroby. Zrozumienie objawów, cykli nastroju i strategii radzenia sobie może pomóc w skuteczniejszym zarządzaniu chorobą.

Monitorowanie nastroju: Regularne śledzenie nastroju i ewentualnych zmian może pomóc w zidentyfikowaniu epizodów manii lub depresji na wczesnym etapie, co umożliwia szybszą interwencję.

Modyfikacje stylu życia: Zdrowy styl życia, taki jak regularna aktywność fizyczna, odpowiednia dieta, odpowiedni sen i unikanie substancji mogą pomóc w stabilizacji nastroju.

Wsparcie społeczne: Wsparcie rodziny, przyjaciół oraz grupy wsparcia dla osób z chorobą dwubiegunową może odgrywać istotną rolę w procesie leczenia.

Warto zaznaczyć, że skuteczność leczenia może się różnić w zależności od indywidualnych cech pacjenta. Współpraca z lekarzem psychiatrą oraz innymi specjalistami zdrowia psychicznego jest kluczowa w wypracowaniu planu leczenia, który będzie najbardziej odpowiedni dla danej osoby. W przypadku ciężkich epizodów choroby dwubiegunowej, wymagających hospitalizacji, również terapia szpitalna może być konieczna. Objawy manii mogą obejmować euforię lub podniecenie, nadmierną aktywność, mało potrzeby snu, rozmowność, zwiększoną pewność siebie i czasem nieprzemyślane decyzje finansowe lub ryzykowne zachowanie. W okresach depresji osoba może odczuwać smutek, beznadziejność, brak energii, zaburzenia snu i apetytu, a także myśli samobójcze.

Choroba dwubiegunowa ma skomplikowane przyczyny, które obejmują genetyczne skłonności, neurochemiczne zmiany w mózgu oraz czynniki środowiskowe. Jest to choroba przewlekła, ale można ją skutecznie zarządzać za pomocą terapii farmakologicznej (leki stabilizujące nastroje) oraz terapii psychologicznej, takiej jak terapia poznawczo-behawioralna. Jeśli u siebie lub u kogoś innego podejrzewasz występowanie choroby dwubiegunowej, ważne jest skonsultowanie się z lekarzem psychiatrą, który może dokładnie zdiagnozować i zalecić odpowiednie leczenie.