Psychologia jest nauką badającą ludzki umysł, zachowanie i procesy poznawcze. Jest to interdyscyplinarna dziedzina, która łączy elementy nauk przyrodniczych i społecznych w celu zrozumienia, opisania i wyjaśnienia różnych aspektów ludzkiej psychiki i zachowania.

Psychologia zajmuje się badaniem wielu obszarów, w tym:

  1. Psychologia kliniczna: Koncentruje się na diagnozowaniu, leczeniu i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym i emocjonalnym.
  2. Psychologia rozwojowa: Bada zmiany w zachowaniu, myśleniu i emocjach ludzi na przestrzeni całego życia, począwszy od dzieciństwa do starości.
  3. Psychologia społeczna: Analizuje, jak ludzie wpływają na siebie nawzajem, jakie czynniki kształtują nasze postawy, przekonania i zachowania w kontekście społecznym.
  4. Psychologia poznawcza: Skupia się na badaniu procesów poznawczych, takich jak myślenie, zapamiętywanie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.
  5. Psychologia osobowości: Zajmuje się badaniem indywidualnych różnic w zachowaniu, cechach osobowości i ich wpływie na życie człowieka.
  6. Psychologia zdrowia: Koncentruje się na związku między psychiką a zdrowiem fizycznym, badając jak stres, emocje i zachowania wpływają na ogólny stan zdrowia.
  7. Psychologia kliniczna: Badania nad procesami uczenia się i nauczaniem oraz jakie czynniki wpływają na skuteczność procesu nauczania.
  8. Psychologia ewolucyjna: Analizuje, jakie mechanizmy ewolucyjne wpłynęły na rozwój psychiki i zachowań ludzi.

Psychologia wykorzystuje różne metody badawcze, w tym badania laboratoryjne, obserwacje, ankiety, eksperymenty i analizy statystyczne, aby zgłębić tajniki ludzkiego umysłu i zachowania. Jest szeroko stosowana w dziedzinach takich jak psychoterapia, edukacja, zarządzanie, reklama, sport, zdrowie i wiele innych, aby lepiej zrozumieć i wpływać na ludzkie zachowania i procesy psychiczne.

Jak wiemy psychologia to nauka wykorzystywana w różnych dziedzinach życia, ale na wstępie należy wyjaśnić, czym tak właściwie ona jest.
Psychologia- jest nauką, której przedmiotem zainteresowania jest człowiek lub grupa ludzi, a jej celem jest badanie zachowania i procesów psychicznych. Jest to podstawowa definicja, jaką możemy znaleźć w Internecie, która w prosty i konkretny sposób opisuje tę dziedzinę nauk.
Psychologia pomaga nam odpowiedzieć na podstawowe pytania związane z naszym zachowaniem takie jak:

DLACZEGO? (się tak zachowujemy)

CO? (motywuje nasze zachowanie) JAK? (dokonujemy wyborów). Ta wiedza, która cały czas jest odkrywana pomaga nam lepiej funkcjonować w życiu codziennym.

Jedną z najbardziej pomocnych rzeczy, jaki daje nam psychologia to pomoc w chorobach z jakimi się zmagamy. Poruszając temat chorób w psychologii należy jasno zdefiniować, że mamy na myśli choroby psychiczne, które wpływają na naszą zdolność racjonalnego myślenia. Przypadłości, z którymi najczęściej się spotykamy to różnego rodzaju fobie, czy nerwice, które w znaczny sposób utrudniają choremu codzienne funkcjonowanie. Z pomocą pacjentowi choremu na nerwicę przychodzi psychologia kliniczna, która przy pomocy terapii oraz środków farmakologicznych dąży do polepszenia stanu pacjenta.
Kolejna dziedzina, w jakiej psychologia jest bardzo pomocną nauką, to sport. Jak wiemy, zawodowe uprawianie sportu oraz startowanie w zawodach przynosi ogromne obciążenie dla psychiki sportowca, dlatego coraz częściej i chętniej zawodowi sportowcy sięgają po pomoc psychologa sportowego, aby rozpocząć treningi mentalne. Taki trening głównie ma na celu zwiększenie odporności psychicznej na stres oraz poprawę koncentracji. W skład takiego treningu wchodzą rozmaite ćwiczenia, które systematycznie powtarzane zwiększają kontrolę zawodnika nad jego zachowaniem.
Psychologia pomaga również twórcom reklam. Ogromna wiedza na temat funkcjonowania naszego umysłu odkrywana na przestrzeni lat, pokazuje, że codziennie w sposób nieświadomy jesteśmy poddawani różnym bodźcom. Stanowi to idealną okazję dla twórców reklam, aby podświadomie wywierać na nas chęć dokonania konkretnego zakupu. Wykorzystywane w tym czasie są przeróżne triki marketingowe, z których nie zdajemy sobie nawet sprawy. Do najczęściej spotykanych w dużych marketach należą: słodycze ustawione przy kasach, aby kupujący w czasie czekania w kolejce zdecydował się na nie, ceny takie jak 9,99 zł sugerujące, że towar jest tańszy.


Psychologia jest bardzo szeroką nauką, która przynosi pomoc w wielu sytuacjach, ale również może być wykorzystywana do manipulacji na nas, jako klientach. Dlatego dokonując wyboru powinniśmy go podejmować na podstawie naszych rzeczywistych potrzeb.