ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jest zaburzeniem objawiającym się trudnościami z koncentracją, impulsywnymi zachowaniami, hiperaktywnością i nadpobudliwością ruchową. Jego pierwsze objawy można zauważyć już w okresie niemowlęcym, ale w większości przypadków diagnoza ADHD nie jest stawiana u dzieci poniżej 6 roku życia.

Nadmierna Aktywność Psychoruchowa: Jednym z charakterystycznych objawów ADHD jest nadmierna aktywność fizyczna i psychoruchowa. Osoby z ADHD często nie potrafią usiedzieć w jednym miejscu, są impulsywne i mają trudności z zachowaniem spokoju.

Deficyt Uwagi: Zaburzenie to objawia się trudnościami w skupieniu uwagi i utrzymaniu jej przez dłuższy czas. Osoby z ADHD łatwo rozpraszają się, zapominają o zadaniach czy przedmiotach oraz mają trudności w planowaniu i organizacji. Wiele osób z ADHD wykazuje się znakomitą zdolnością do poświęcania uwagi i czasu na czynności, które naprawdę je pasjonują. Niestety ta tendencja do hiperfokusu, czyli intensywnego skupienia uwagi na jednym zadaniu lub zainteresowaniu może prowadzić do zapominania o innych ważnych aspektach życia codziennego.

Impulsywność: Impulsywność to kolejny istotny objaw ADHD. Osoby z tym zaburzeniem mogą podejmować pochopne decyzje, mówić przed przemyśleniem, zachowywać się nieodpowiednio w sytuacjach społecznych i mieć trudności w kontrolowaniu swoich emocji.

Edukacja: Dzieci z ADHD mogą mieć trudności w skupieniu się na lekcjach, słuchaniu nauczyciela, wykonywaniu zadań domowych i kontrolowaniu swojego zachowania w szkole. To może prowadzić do niższych wyników w nauce, konfliktów z nauczycielami i kolegami i frustracji rodziców. Wiele dzieci z ADHD osiąga sukcesy i rozwija się pozytywnie, gdy otrzymuje odpowiednie wsparcie i zrozumienie.

Praca: ADHD może również wpływać na życie dorosłych w kontekście zawodowym. Osoby dorosłe z ADHD mogą mieć trudności w utrzymaniu skupienia i organizacji w pracy. Mogą mieć tendencję do przerywania zadań, zapominania o terminach i trudności w zarządzaniu czasem. Jednakże wiele osób z ADHD posiada kreatywność, energię i zaangażowanie, które mogą przekładać się na sukces zawodowy. Wsparcie ze strony pracodawcy, takie jak elastyczne godziny pracy czy dostosowanie środowiska pracy, może pomóc w efektywnym radzeniu sobie z ADHD w kontekście zawodowym.

Życie osobiste: ADHD może również wpływać na życie osobiste jednostki. Osoby z tym zaburzeniem mogą mieć trudności w utrzymaniu długotrwałych relacji, zarówno przyjacielskich, jak i romantycznych, ze względu na impulsywność, rozproszenie i zmiany nastroju. Niektóre objawy tego zaburzenia mogą wpłynąć na poczucie własnej wartości i samoocenę. Doświadczone niepowodzenia lub frustracja wpływające na samoocenę może prowadzić do poczucia wykluczenia, inności czy bezradności. Jednak zrozumienie i wsparcie ze strony bliskich osób oraz terapia mogą pomóc w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami.

Leczenie ADHD jest wieloaspektowe i może obejmować zarówno terapie, jak i farmakoterapię. Psychoterapia, terapie behawioralne i trening umiejętności społecznych, pomagają osobom z ADHD w radzeniu sobie z objawami i doskonaleniu umiejętności kontroli impulsów oraz organizacji. Farmakoterapia, zwykle w postaci leków stymulujących, może pomóc w zwiększeniu koncentracji i skupienia. Odpowiednie wsparcie edukacyjne, takie jak specjalne programy, terapie i dostosowane metody nauczania, może pomóc dzieciom z ADHD w radzeniu sobie w szkole.

Aleksandra Baćmaga