Alkoholizm jest problemem społecznym, który dotyka nie tylko osób uzależnionych od alkoholu, ale także ich rodziny i bliskich. W Polsce problem ten ma szczególnie dotkliwe skutki. Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) to osoby, które w dzieciństwie były świadkami i często ofiarami skutków alkoholizmu rodziców lub opiekunów. Dzieci te dorastały w rodzinach, w których alkohol był dominującym problemem, a atmosfera była często napięta, chaotyczna i nieprzewidywalna. DDA często doświadczają skomplikowanych uczuć, takich jak wstyd, winę, złość czy poczucie bezsilności. Choć problem ten jest często ignorowany lub bagatelizowany, jego wpływ na życie i zdrowie psychiczne dorosłych dzieci alkoholików jest ogromny.

W Polsce problem Dorosłych Dzieci Alkoholików nie jest łatwo mierzalny, ponieważ często pozostaje ukryty ze względu na tabu związane z alkoholizmem i brak świadomości społecznej na ten temat, ale ilość osób dotkniętych DDA szacuje się na około 15%.

Aby przeżyć w rodzinach dotkniętych alkoholizmem, dzieci alkoholików kształtują konkretne umiejętności adaptacyjne, które umożliwiają im dostosowanie się do odrzucenia, stale odczuwanego wstydu oraz życia w atmosferze ciągłego stresu i lęku. Te umiejętności adaptacyjne niestety mają negatywny wpływ na ich późniejsze, dorosłe życie.

DDA wychodzą z rodzinnego środowiska z przekonaniem, że są mniej wartościowi od innych i nie zasługują na miłość. To wynik ich obniżonego poczucia własnej wartości, które kształtowało się w wyniku ciągłego odrzucania ze strony rodziców zaabsorbowanych nałogiem. Wpływ alkoholizmu rodziców na ich rozwój emocjonalny, społeczny i psychologiczny jest trwały i skomplikowany.

Problemy ze zdrowiem psychicznym: DDA są bardziej podatni na rozwijanie zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk, zaburzenia osobowości i stres pourazowy (PTSD). Emocjonalne trudności z dzieciństwa często wpływają na ich zdrowie psychiczne w wieku dorosłym.

Trudności w relacjach interpersonalnych: DDA często doświadczają problemów w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji. Mogą mieć trudności z zaufaniem, komunikacją i nawiązywaniem bliskich więzi.

Niskie poczucie własnej wartości: Ciągłe odrzucanie i emocjonalne zaniedbywanie w dzieciństwie może prowadzić do obniżonego poczucia własnej wartości u DDA. Często wierzą, że są mniej wartościowi i nie zasługują na miłość i szacunek.

Problemy z uzależnieniami: Niektórzy DDA próbują radzić sobie z trudnościami emocjonalnymi poprzez sięganie po nałogi, takie jak alkohol, narkotyki lub inne substancje. To może prowadzić do problemów z uzależnieniem.

Perfekcjonizm i nadmierne wymagania wobec siebie: W wielu przypadkach DDA stawiają sobie bardzo wysokie wymagania i oczekiwania. Często dążą do doskonałości jako sposób na uniknięcie odrzucenia lub krytyki.

Problemy w pracy i osiągnięciach życiowych: DDA mogą doświadczać trudności w swojej karierze i osiągnięciach życiowych ze względu na trudności emocjonalne i relacyjne. Nadmierne stresy i presja mogą prowadzić do wypalenia zawodowego.

Izolacja społeczna: Niektórzy DDA izolują się społecznie, unikając relacji i interakcji z innymi ludźmi ze strachu przed odrzuceniem lub zranieniem.

Poczucie winy i wstydu: DDA często noszą ze sobą poczucie winy za problemy rodziny alkoholika, chociaż nie były odpowiedzialne za alkoholizm swoich rodziców.

Brak zdolności do wyrażania emocji: Ze względu na trudne doświadczenia z dzieciństwa, niektórzy DDA mogą mieć trudności z wyrażaniem i rozumieniem swoich emocji.

Związki toksyczne: DDA mogą być bardziej podatni na angażowanie się w toksyczne związki, które powtarzają wzorce relacyjne z dzieciństwa.

Leczenie: Leczenie dorosłych dzieci alkoholików koncentruje się na wsparciu psychologicznym, terapii i procesie zdrowienia emocjonalnego. Wsparcie i cierpliwość bliskich oraz osób, które doświadczyły podobnych trudności, może zapewnić bezpieczną przestrzeń do poprawy ich stanu.

Alekandra Baćmaga