MSP

Diagnozna psychologiczna, diagnoza psychiatryczna, psychoterapia.

Lokalizacja

ul. Reja 10/31
26-600 Radom

psycholog radom, psychiatra radom, psychoterapeuta radom

Szkoła Psychoterapii

Podstawowym zadaniem Szkoły jest wszechstronne przygotowanie do samodzielnego i profesjonalnego uprawiania psychoterapii oraz do twórczej integracji dorobku podejść psychoterapeutycznych, na użytek osobistej praktyki absolwentów. Pomagamy w rozwijaniu umiejętności integracji dorobku psychoterapeutycznego, terapeutycznego i psychiatrycznego.

Uczestnicy programu szkolenia otrzymują Certyfikat Psychoterapeuty Mazowieckiego Stowarzyszenia Psychologicznego. 

Szkoła posiada adredytacją Polskiego Stowarzyszenia Psychologicznego.

Szkolenie zostało skonstruowane tak, by: 

  • odpowiadało potrzebom szkoleniowym na różnym poziomie rozwoju zawodowego,
  • nauczało poprzez praktykę pracy z pacjentem pod nazorem superwizora oraz przy wsparciu Zespołu Terapeutycznego podczas Zebrań Zespołu.
  • dawało możliwość pracy w zawodzie terapeuty w Zespole Mazowieckiego Stowarzyszenia Psychologicznego w trakcie kształcenia.

 

Wyszukiwarka

Warunki:

  • Dyplom magistra nauk społecznych, humanistycznych, ewentualnie medycznych (zgodnie ze standardem europejskim) lub zaświadczenie o byciu w trakcie studiów.
  • Podjęcie własnej psychoterapii.
  • Wysłanie CV na adres mailowy Stowarzyszenia oraz pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej z Prezesem Mazowieckiego Stowarzyszenia Psychologicznego.

Program

Szkoła asymiluje metody zaczerpnięte z innych nurtów: gestalt, CBT, psychoterapii systemowej oraz nurtów związanych z pracą z ciałem oraz tańcem.

Metodyka pracy

Praca z pacjentem pod nadzorem Superwizora oraz we wsparciu Zespołu Terapeutycznego, warsztaty, wykład, seminarium, ćwiczenia, demonstracja kliniczna, superwizja in vivo, superwizja grupowa, telefoniczna konsultacja superwizyjna, uczestnictwo w eksperymentach, prowadzenie badań naukowych, udział w konferencjach, analiza zapisu video sesji terapeutycznych, prezentacja i kliniczna analiza przypadku, psychoterapia grupowa, indywidualna konsultacja terapeutyczna, ćwiczenia self-experience.

Uczestnicy będą zapoznawać się ze współczesną wiedzą istotną dla rozumienia różnych sposobów uprawiania psychoterapii i myślenia o pacjentach i ich problemach.

Kurs zawiera łącznie 1400 godzin:

– zajęcia teoretyczne: 260 godzin

– zajęcia praktyczne: 380 godzin

– superwizja grupowa: 260 godzin

– praca w ramach rozwoju osobistego: 140 godzin

– psychiatryczny staż kliniczny, realizowany samodzielnie przez uczestnika : 360 godzin.

minimum 250 godzin psychoterapii i doświadczeń osobistych, w tym 60 godzin indywidualnej terapii.

Wszystkie zajęcia realizowane są w procesie kształcenia w trakcie spotkań Zespołu Terapeutycznego w formie wykładowej, warsztatowej, doświadczeniowej oraz pracy z superwizorem.

 

 

Kontakt

Umów wizytę
48 345 80 11

Napisz do nas
sekretariat@msp.pl

Odwiedź nas
ul. Reja 10/31
26-600 Radom

Formularz kontaktowy